Kontakt

Prodávající a provozovatel internetového portálu:

  • Nábytek NATALI s.r.o.
  • Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
  • IČ: 04682386, DIČ: CZ04682386
  • Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 36808, vedeném u Krajského soudu  v Ústí nad Labem
  • Odpovědná osoba: Marta Mošková
  • Telefon: +420 739 314 895
  • E-mail: info@nabytek-pro-dum.cz